Nagrody

Spośród studentów wybierzemy 3 osoby z największą liczbą punktów - liczy się wynik sumaryczny ze wszystkich dziesięciu quizów. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe: 2500 zł, 1500 zł, 1000 zł.

Spośród uczniów wybierzemy 3 osoby z największą liczbą punktów - liczy się wynik sumaryczny ze wszystkich dziesięciu quizów. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma tytuł laureata BTI upoważniający do podjęcia studiów na Wydziale Informatyki PB z pominięciem konkursu świadectw. Oczywiście wcześniej trzeba pozytywnie zdać egzamin maturalny :-). Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają wyróżnienia i drobne nagrody rzeczowe.

Spośród wszystkich uczestników wybierzemy po trzy osoby, które w poszczególnych kategoriach tematycznych zdobyły największą liczbę punktów. Zdobywca pierwszego miejsca w kategorii tematycznej otrzymuje nagrodę pieniężną: 500 zł. Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca otrzymają wyróżnienia i drobne nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w konkursie i wynik otrzymany w poszczególnych kategoriach tematycznych.